Formularz kontaktowy

* Anty spam

Koszyk0
Suma brutto:0,00 zł
Twój koszyk jest pusty!

GWARANCJA:
Firma Libra energia udziela gwarancji na sprzedawane produkty/wykonywane usługi. Okres gwarancji wynosi od roku do pięciu lat w zależności od produktu. Libra energia zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy a w przypadku braku takiej możliwości do zwrotu poniesionych przez klienta kosztów zakupu. W przypadku braku towaru identycznego z zakupionym sprzedawca ma prawo do zastąpienia go podobnym produktem o nie gorszych parametrach.

REKLAMACJE:
W przypadku niezadowalającej jakości produktu, jego wad lub nienależycie wykonanej usługi klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru/usługi. Klient ma prawo żądać wymiany, naprawy towaru lub ponowne wykonanie, ew. "poprawienie", usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia.
Procedura i pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego, zwłaszcza w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, oraz – w zakresie sprzedaży konsumenckiej – przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) w ramach niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

ZWROT:
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy/odesłania produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru. O odstąpieniu od umowy należy poinformować sprzedawcę najpóźniej w 14-stym dniu, liczy się data otrzymania wiadomości e-mail lub nadania przesyłki listowej. W przypadku zwrotu towaru liczy się dzień dostarczenia do siedziby firmy lub dzień nadania przesyłki do sprzedającego. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone mechanicznie lub uszkodzone w związku z nieprawidłowym użytkowaniem.
Dane niezbędne przy reklamacji/zwrocie/zwrocie na gwarancji:
1. Pełne dane adresowe wraz z numerem telefonu
2. Potwierdzenie zakupu paragon/faktura lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający zakup.
3. Informacja o powodzie reklamacji/zwrotu na gwarancji.
Niezbędne dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie głównej www.libraenergia.pl